AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

ELEKTRONIKA

OBWODY DRUKOWANE

PROGRAMY KOMPUTEROWE

Sterowanie NI LabView

Jak dla mnie rewelacyjny system programowania i sterowania.
Firma National Instruments oferuje duży wybór urządzeń i kart pomiarowych
z wejściami/wyjścami analogowymi i cyfrowymi.
Przy ich uzyciu można zrealizować wszystko co się wiąże z automatyką, pomiarami,
sterowaniem i o wiele więcej.
Do tego firma oferuje pakiet oprogramowania LabVIEW wykorzystujący graficzny
języ G, w pełni zintegrowany z produkowanym przez nich sprzętem.
Można na bieżąco programować, sprawdzać, wprowadzać poprawki.
No bajka, bajka :)