AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

ELEKTRONIKA

OBWODY DRUKOWANE

PROGRAMY KOMPUTEROWE

   Tak wyglądam                      a tak chciałbym :)

Maciej Jabłoński
ul. Sportowa 3/8, Sokołowo
62-300 Września
tel. 502 984 912
e-mail: mj@maciejjablonski.com <= kliknij żeby wysłać wiadomość